Kabel-TV og fibernett

TVECO leverer TV og bredbånd på en rekke steder i Østlandsområdet. Kabelnettene har tidligere vært mindre selvstendige kabelnett, men de fleste er nå koplet til vår fiber infrastuktur.

Det arbeides hele tiden med å utvide tjenestetilbudet i nettene. I samarbeid med Canal Digital lanserer vi nå et utvidet programutvalg, T-We og TV via nettbrett og smarttelefon, i alle våre nett.

Coax- eller fiberteknologi?
Nye nett blir utelukkende bygget basert på fiberteknologi. Tjenestene du mottar er de samme, enten vi bruker ren fiberteknologi eller en kombinasjon av fiber- og coaxteknologi, med unntak av returhastigheten. Den viktigste forskjellen er at kunder med ren fiberteknologi har symetrisk retur, noe som er viktig for brukere som er opptatt av å sende ut video og andre store datafiler.

   
  TVECO.NET - GJERDRUM
  Ask Kabel-TV
  2022 Gjerdrum
  Brådalsfjellet Kabel-TV
  2022 Gjerdrum
  Grønlund Kabel-TV
  2022 Gjerdrum
  Skibakkveien Kabel-TV 2022 Gjerdrum
  Bekkeberget Kabel-TV 2022 Gjerdum
  Eltonåsen Kabel-TV
  2034 Holter
  TVECO Fibernett
  2022 Gjerdrum
  Fibernettet dekker nå det meste av Gjerdrum, samt Eltonåsen/Holter

  TVECO bygger ut fibernett i mange området i Gjerdrum kommune. Fibernettet gir tilgang et stort utvalg TV-kanaler, fra Canal Digital og Viasat. Viasat Golf har lenge vært etterlyst i Gjerdrum. Nå er den tilgjengelig for alle golfinteresserte!

  TVECO.NET - ÅSGREINA
  Åsgreina Fibernett
  2033 Åsgreina

  TVECO leverer fibernett på Ramstadåsen i Nannestad kommune. Fibernett dekker både de nye byggefeltene og eksisterende bebyggelse.

  TVECO.NET - FETSUND
  Fetsund Kabel-TV 1900 Fetsund
  Løkenåsen Kabel-TV 1900 Fetsund
  Åserudfeltet Kabel-TV 1900 Fetsund
  Varå Kabel-TV 1900 Fetsund
  Hovin Antennelag 1900 Fetsund
  Fetsund Fibernett 1900 Fetsund
  Fibernettet dekker flere nye byggefelt i Fetsund området, samt deler av eksistrende bebyggelse. Har du ikke tilgang på fibernett? Ta gjerne kontakt vedrørende våre planer for ditt nærområde.

  Alle nettene over er tilkoplet vår moderne TV/bredbåndssentral på Fetsund. Dette gir alle tilkoplede adresser tilgang til de aller fleste TV-programmer fra Canal Digital og Viasat. I tillegg er høyhastighets bredbånd tilgjengelig på alle tilkoplede adresser.

  TVECO.NET - MINNESUND
  Minne Kabel-TV 2092 Minnesund
  Ovrilia Kabel-TV 2092 Minnesund

  Kabelnettet dekker hele Minnesund og er tilkoplet samme sentral via fiber. Høyhastighets bredbånd er tilgjengelig på alle adresser.

  TVECO.NET - LEIRSUND
  Leirsund Antennelag 2015 Leirsund
  Leirsund Fibernett 2015 Leirsund

  TVECO kan levere fibernett til de fleste områder på Leirsund. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

  TVECO.NET - BORGEN
  Borgen Kabel-TV
  2040 Kløfta
  TVECO eier Borgen Antennelag på Kløfta. Alle adresser har fått tilbud om tilkopling til fibernettet i området. Dette gir tilgang til lynrask bredbånd og mange spennende TV-tjenester.
  Borgen Fibernett
  2040 Kløfta
  Fibernettet dekker nye og gamle boligområder i Borgenområdet. Fibernettet bygges fortløpende ut til også å dekke omliggende bebyggelse.
  Frittstående nett
  Bjørnsrud Skog Kabel-TV
  2072 Dal
  Siggerud Nord Kabel-TV
  2080 Eidsvoll
  Ytre Rælingen Antennelag SA 2009 Nordby
  Lunderåsen Antennelag 2016 Frogner
Vakttelefon

Salg & kundeservice

Åpningstid 8:00 til 16:00, mandag til fredag
TelefonTelefon(+47) 64 83 58 70
E-postE-post salg@tveco.no
E-postkundeservice@tveco.no

Vakttelefon

Åpningstid 8:00 til 21:00 alle dager hele året
TelefonTelefon (+47) 63 87 40 80
E-postE-postsupport@tveco.no

Besøksadresse

TVECO.NET AS
Vestvollveien 6d
2019 Skedsmokorset

Foretaksnummer: NO 965 948 430 MVA
Bankgiro: 1621.07.04675

WebMail

Innlogging Open Xchange WebMail
Innlogging WHMail (utgår)

Driftsmeldinger

01.08.2019


Facebook